logo

Over het Erfgoednetwerk


Wat is het doel van het Erfgoednetwerk Emmen?
 • Tot stand brengen van verbindingen (netwerk) tussen de organisaties die zich inzetten voor het behoud, duurzame ontwikkelingen en toegankelijkheid van het cultuurgoed in de gemeente Emmen, zonder te tornen aan de autonomie en eigenheid van de afzonderlijke organisaties;
 • Uitvoeren van alle werkzaamheden en activiteiten die bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling.
Wat betekent dat concreet?
 • Verbindingen maken, relaties leggen, afstemming zoeken en kennis delen;
 • Sterker profileren van het cultuur-historisch erfgoed in de gemeente Emmen dat kan bijdragen aan een eigen gezicht van dorpen, wijken en buurtschappen in de gemeente Emmen, waarbij aandacht dient te zijn voor de specifieke aspecten van cultuurhistorische ontwikkelingen van elke wijk, dorp en buurtschap;
 • Behouden van erfgoed, duurzaam ontwikkelen en toegankelijk maken;
 • Nastreven van samenhang en verbindingen in activiteiten van erfgoedstellingen;
 • Samen ontwikkelen van projecten;
 • Elkaar versterken, vergroten van deskundigheid en versterken van bestuurlijk kader en vrijwilligers;
 • Organiseren van gezamenlijke workshop en trainingen;
 • Realiseren van een centraal Erfgoedpunt in Emmen;
 • Versterken van communicatie en PR en het bewustmaken van de omgeving;
 • Gesprekspartner zijn in erfgoedbeleid en ten behoeve van de gemeente Emmen en bovengemeentelijke organisaties en organisaties buiten het erfgoeddomein.

Bestuur


Samenstelling bestuur
voorzitter : Bert Finke
secretaris : vacature
penningmeester : Roel de Jong
algemeen bestuurslid : Hank Peters
algemeen bestuurslid : Wytse Bouma