logo

Informatiesysteem Cultureel Erfgoed


Projectbegeleiding Hierkomjijweg
De gemeente Emmen heeft een belangrijk besluit genomen over het ontsluiten van collecties cultureel erfgoed in haar gemeente. In de loop van 2019 zullen op een nieuwe website collecties fotos, videos, geluid, museumvoorwerpen en historische verhalen beschikbaar zijn voor iedereen die geïnteresseerd is.
De nieuwe website heet www.hierkomjijweg.nl. Hieronder ziet u het ontworpen woord- en beeldmerk dat hierbij hoort.
 
     
Alle erfgoedorganisaties en gespecialiseerde particulieren kunnen hun collecties gratis in dit nieuwe systeem plaatsen, zodat zij hun informatie via het internet aan iedereen kunnen laten zien. Op 26 november 2018 was er een eerste bijeenkomst met de erfgoedpartners uit de hele gemeente en er is enthousiast gereageerd.

De coördinatie van het project ligt in handen van ErfgoedNetwerk Emmen. Er is een projectteam gevormd bestaande uit:
 • Stichting ErfgoedNetwerk Emmen
 • Gemeente Emmen
 • Museum Collectie Brands (pilot-partner musea)
 • Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord (pilot-partner historische verenigingen)
Begin april 2019 wordt gestart met de opleidingen en daarna gaan de pilot-partners aan de slag. De verwachting is dat vele tienduizenden afbeeldingen, bewegende beelden, verhalen over de gemeente Emmen in de komende jaren via het internet beschikbaar zijn. Op 9 mei 2019 wordt een tweede netwerkbijeenkomst belegd met alle erfgoedpartners om de laatste stand van zaken door te nemen. En om u te overtuigen om ook deelnemend erfgoedpartner te worden. Want uw collecties willen wij ook graag laten zien.

Bent u geïnteresseerd. Neem dan contact op met de projectmanager namens ErfgoedNetwerk Emmen: Bert Finke


Subprojecten


Integratie Cultuurhistorische Waardenkaart Emmen
Emmen beschikt over een prachtige Cultuurhistorische Waardenkaart, waaraan het ErfgoedNetwerk Emmen en haar erfgoedpartners hebben bijgedragen voor de vulling met cultureel erfgoed. Het zou prachtig zijn als deze Cultuurhistorische Waardenkaart mede een toegangsmogelijkheid kan zijn voor het benaderen van de database achter de nieuwe website, om op die wijze beschikbare informatie te ontsluiten. Er wordt onderzocht of het technisch en financieel haalbaar is om deze prachtige kaart te koppelen aan de Atlantis-database. 

Integratie historisch-emmen.nl
De website historisch-emmen.nl is voor bezoekers een waardevolle bron voor de historie van de gemeente Emmen. Eigenaar Johan Withaar en ErfgoedNetwerk Emmen - ondersteund door de gemeente Emmen - gaan aan de slag om deze website toekomstbestendig te maken. Integratie in het nieuwe Atlantis-systeem lijkt daarvoor een uitgesproken kans. 

Integratie Canon van Emmen
In 2016 verscheen de Canon van de gemeente Emmen in gedrukte vorm. Samen met de Kunstbeweging en Bibliotheek Emmen wordt nagedacht over het digitaliseren van deze canon, zodat deze via het internet te ontsluiten is. De komst van het Atlantis-systeem geeft een uitgelezen mogelijkheid dit project te integreren, naast implementatie van een deel van de canon in een landelijke website.


Deelnemende erfgoedorganisaties


In het tweede kwartaal van 2019 heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden waarin de laatste stand van zaken over het project Hierkomjijweg is toegelicht. Daarnaast zijn er diverse afspraken geweest met individuele erfgoedorganisaties. En op grond daarvan zijn wij blij te kunnen melden dat de volgende erfgoedorganisaties definitief hebben toegezegd hun collecties zichtbaar te maken op de nieuwe website www.hierkomjijweg.nl:
 • Gemeente Emmen
 • Stichting Nieuw-Dordrecht Historische en Cultureel Collectie Brands
 • Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord
 • Canon van Emmen
 • Collectie Historisch-Emmen (Johan Withaar)
 • Collectie Roelof Boelens
 • Collectie Meester Schröer Nieuw-Schoonebeek (Leo van Bemmelen en Herman Platzer)
 • Collectie Bé Mensingh
 • Collectie Lucas van Veen
 • Collectie Bert Finke
 • Historische Vereniging Nei-Schoonebeek
 • Pastoor Janning Stichting
 • Stichting De Spiker Schoonebeek
 • Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum Erica
 • Historische Werkgroep Zuidbarge
 • Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe
 • Stichting Volksvermaken Weerdinge
 • Drentse Vereniging 't Aol' Volk
 • Collectie Verzetsstrijders (initiatief van Stichting ErfgoedNetwerk Emmen)
 • Collectie Oorlogsslachtoffers (initiatief van Stichting ErfgoedNetwerk Emmen)
 • Collectie Groen Erfgoed (initiatief van Stichting ErfgoedNetwerk Emmen)
 • Collectie Industrieel Erfgoed (initiatief van Stichting ErfgoedNetwerk Emmen)
 • FC Emmen B.V.
 • Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 (fusie SC Oranje en VV Minjak)
 • De Drentse Vereniging 't Volk van Grada 
 • Stichting Cultureel Historisch Zwartemeer
 • Stichting Harmonium Museum Nederland
 • Stichting Marktpromotie Gemeente Emmen
 • Stichting Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe
 • Stichting Historische Kring Erica
Eind 2019 / begin 2020 zal gestart worden met het vullen van de database. Als er een bepaalde minimum hoeveelheid aan gegevens is bereikt, gaat de nieuwe website live voor het internetpubliek.


Samenwerkingspartners


Gemeente Emmen
De Stichting ErfgoedNetwerk heeft van de Gemeente Emmen de opdracht gekregen om de nieuwe erfgoed-website te implementeren en het project te coördineren. Onze stichting heeft over 2019 een subsidie ontvangen van de gemeente, waarvan door ons bestuur ruim 85% is beschikbaar gesteld voor het projectmanagement.Stichting ErfgoedNetwerk Emmen
Onze stichting is verantwoordelijk voor het projectmanagement van Hierkomjijweg, die daartoe een projectmanager heeft aangesteld. Voor 2019 en 2020 zal onze stichting veel contact hebben met haar erfgoedpartners over hun deelname in deze erfgoed-website.Stichting Poppen
Om het project haalbaar te maken is een financiële bijdrage ontvangen van de Stichting Poppen te Schoonebeek. De grondleggers en oprichters van deze stichting zijn begaan met het cultureel erfgoed van Zuidoost-Drenthe en hebben daardoor veel projecten mogelijk gemaakt. 

Prins Bernhard Cultuur Fonds Drenthe
Tevens is er een financiële toezegging ontvangen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Drenthe voor het digitaliseren van de Canon van Emmen.